SAVO originál 1,2l

Kód: 443
Neohodnotené
€2,82 / ks €2,35 bez DPH
Skladom (5 ks)

Detailné informácie

Podrobný popis

POPIS PRODUKTU: Savo Original tekutý dezinfekčný prípravok účinný na dezinfekciu úžitkovej vody (bazény, studne) a povrchov. Spoľahlivo likviduje baktérie, vírusy, riasy a mikroskopické huby. Ideálny na podlahy, kuchyne, sanitárne predmety a sanitárnu keramiku, hračky a ďalšie umývateľné povrchy v domácnosti. Prípravok možno použiť aj ako celosezónny mikrobicídny a protiporastový prípravok na prevádzku bazénov. Používajte aj ako šokovú dávku pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke bazénov. Pri používaní vždy dodržiavajte návod na použitie a pokyny uvedené na obale výrobku.
ZNAČKA: Savo
HMOTNOSŤ: Brutto hmotnosť: 1347,
ZLOŽENIE: Dezinfekčná látka: chlórnan sodný 4,7 g / 100 g,Menej ako 5 % bieliace činidlo na báze chlóru (chlórnan sodný)
BEZPEČNOSTNĚ UPOZORNENIE: Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Môže byť korozívna pre kovy. Pozor! Nepoužívajte spolu s inými výrobkami. Môžu sa uvoľňovať nebezpečné plyny (chlór). Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte iba v pôvodnom balení. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Zozbierajte uniknutý produkt.
OBSAHUJE: chlórnan sodný, hydroxid sodný.
POZOR !: Nepoužívajte na: eloxovaný hliník a linoleum. V prípade pochybností, nového alebo nezvyčajného povrchu, farebných plôch alebo lakovaného dreva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochrómovaných povrchov (poškodených alebo v nízkej kvalite) a poškodených povrchov prípravok najskôr vyskúšajte na malej nenápadnej ploche. Reg. č.: bio/313/D/03/11/CCHLP
PRÍPRAVA A POUŽITIE: Dezinfekcia povrchov: na podlahy, kuchyne, sanitárne predmety a sanitárnu keramiku použite roztok 2 l prípravku Savo Original a 9 l vody, nechajte pôsobiť 30 minút. Silné znečistenie najprv mechanicky odstráňte. Hračky, predmety a plochy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, opláchnite po 30 minútach pitnou vodou. Dezinfekcia úžitkovej vody v studniach: Dávkujte 60 ml (1 a pol uzáveru) na 2m3 vody. Dávku prípravku Savo Original najprv rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre), a potom kropte vodnú hladinu studne. Po 30 min. je voda dezinfikovaná a súčasne dochádza k rozloženiu účinnej látky. Dezinfekcia vody v bazénoch: Možno použiť ako celosezónny mikrobicídny a protiporastový prípravok na prevádzku bazénov. Kúpať sa je možné po 30 minútach od aplikácie prípravku. Iniciačná dávka: Pre prvé zachlórovanie bazénu dávkujte 160 ml Savo Original na 3 m3 vody. Dávku najprv rozmiešajte v 9 l vody (napr. vo vedre) a potom vlejte po častiach do bazéna.Udržiavacia dávka: Na bežnú dezinfekciu a udržanie správnej koncentrácie voľného chlóru v bazéne dávkujte 80 ml prípravku Savo Original na 3 m3 vody každé 2 - 3 dni. Pri dlhotrvajúcich teplotách vzduchu nad 25 °C a trvalom slnečnom svite je vhodné aplikovať udržiavaciu dávku denne. Šoková dávka: Pri výskyte rias, dlhodobom horúcom počasí alebo zvýšenej prevádzke, dávkujte jednorázovo 240 ml Savo Original na 3 m3 vody.1 uzáver = 40 ml. Savo Original má bezpečnostný uzáver. Stlačte na vyznačených bočných plochách a odskrutkujte.
Č´9SELNÁ VEĽKOSŤ: 1.2L
KRAJINA PÔVODU: Vyrobené v EU
SKLADOVANIE: Uchovávajte pri izbovej teplote a chráňte pred priamym slnečným žiarením Spotrebujte do: pozri obal.
Typ balenia, Plastová fľaša

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole: